Wewnętrzny ogień

Mądrość Chrystusa płynie z rzeczywistości ostatecznej, z naszego duchowego wnętrza. Podobnie jak ogień pochodni czy ogniska rozpalany przez pierwszych ludzi miał za zadanie odstraszyć dzikie zwierzęta i trzymać je na bezpieczną odległość, tak ogień wiedzy Chrystusa ma za zadanie odstraszyć i trzymać nasze zwierzęce żądze z dala od naszego umysłu. Rozpalić wewnętrzny ogień Jezusa to otworzyć się na pełny przepływ ducha świętego. Hebrajska litera shin symbolizuje ten trzystopniowy żar życia i zarazem oznacza liczbę trzysta, która symbolizowała wkroczenie na nowy etap rozwoju. Litera szin Litera ta przypomina płonący ogień i symbolizuje ognistą duchową boską siłę będącą motorem życia. Ma trzy różne poziomy istnienia, którym odpowiadają trzy różne wysokości płomieni. Na tych poziomach przeżywamy ziemskie życie, które symbolizuje historia kuszenia Jezusa przez tę ognistą, wężową siłę – Szatana. Na początku duchowy żar pali i unicestwia, ale jest też na wyższym etapie rozwoju niszczycielem chorego życia pełnego pożądania, nienawiści i zaślepienia. Boski ogień to nie tylko zwykły ogień, ale ogień duchowy, który pochłania wszystko włącznie ze zwykłym materialnym ogniem i stopniowo obejmuje wszystkie duchowe poziomy życia, a z nimi ich funkcje i myśli. Nasze zwykłe ziemskie istnienie powoduje, że żyjemy w chorym stanie symbolicznie nazywanym gorączką. Wówczas jesteśmy ślepi i nie widzimy jasnej strony istnienia. Żyjemy w ciemnościach w świecie cienia, który tworzony jest przez zasłony niższych poziomów świadomości. Jeżeli chcemy zerwać te zasłony, wyzdrowieć i wygrać życiową walkę, musimy odnaleźć i odnowić swój wieczny związek z Duchem Świętym. W tym celu na

początku naszej nowej drogi w życiu musimy przyjąć schronienie w Chrystusie i podążać za Jego Cudownymi Znakami. Stopniowo rozpalimy w sobie Jego ogień poznania, a ten wywoła żarliwe pragnienie zjednoczenia się z Bogiem.  

Cytat z II części książki Tajemne Nauki Jezusa Chrystusa

Czytaj więcej

Sposoby poznawania rzeczywistości

Większość ludzi myśli, że nasz rozwój i cywilizacja dokonały wyjątkowo wielkiego postępu w odkrywaniu otaczającej rzeczywistości i dlatego uważają, że duchowe nauki

przodków są mało ważne. Współczesnym elitom wydaje się, że są mądrzejsze od nauczycieli z przeszłości, ale to nie jest prawda! Istnieją bowiem dwa sposoby poznawania rzeczywistości. Pierwszy to racjonalny, naukowy, który swe poznanie i swoją wiedzę wywodzi z eksperymentów. Jest jeszcze drugi sposób, może i ważniejszy, bezpośredni wgląd w naszą ziemską rzeczywistość – poznanie intuicyjne. Ta wiedza pojawia się u nielicznie rozwiniętych duchowo ludzi. Dzisiaj nauka i sfera duchowa nieustannie, krok po kroku zbliżają się do siebie, nawet jeżeli większość ludzi tego nie widzi. Dzięki różnym dziedzinom nauki, a szczególnie fizyce, mamy coraz lepszy wgląd w złożoność wszystkich rzeczy. Osiągnięcia współczesnych badaczy potwierdzają coraz bardziej prawdziwość najgłębszych sekretnych nauk Jezusa oraz innych mistyków z dawnych epok. Poznając sekrety pradawnej wiedzy, możemy uczynić teologiczny przekaz Chrystusa istotnym źródłem świeckiego myślenia i zobaczyć świat i przyrodę w innym duchowym wymiarze. Fizyka XX wieku, a także wszystkie naukowe odkrycia poprzedniego stulecia uzmysłowiły nam, że musimy radykalnie przemyśleć i zmienić wiele pojęć, które do tej pory wydawały się stałe i niezmienne. Właśnie dziś mamy szczęście żyć w okresie, kiedy rozwój fizyki, nauk biologicznych, astronomii i astrofizyki osiągnął poziom poznania, który utwierdzi wielu współczesnych i przyszłych ludzi w tym, że istnieje najwyższa Osoba – Duch Ojca; wymiar, gdzie wszystko jest jednią.

Cytat z II części książki Tajemne Nauki Jezusa Chrystusa

Czytaj więcej

Wygnanie z raju

Wygnanie z raju to stan, w którym pozbawieni jesteśmy naturalnych podpowiedzi Ducha Prawdy wewnętrznej intuicji, najważniejszego wychowawcy człowieka. Tak żyjący człowiek pozbawia się wyższej uczuciowości. Jego

światopogląd ulega mocnemu zniekształceniu w stosunku do prawdziwej rzeczywistości. To powoduje, że człowiek schodzi z drogi życia przeznaczonej mu przez Boga. To właśnie jest grzech.  

Cytat z I części książki Tajemne Nauki Jezusa Chrystusa

Czytaj więcej

Poziomy duchowego przekazu

Wszystkie Ewangelie napisano specyficznym, cudownym stylem, który tak jak święte znaki Egipcjan posiada trzy poziomy duchowego przekazu. Inaczej te pisma odbierał zwyczajny prosty człowiek zainteresowany intrygującym tekstem, a inaczej niewielkie grono wtajemniczonych, którzy

rozumiejąc znaczenie metaforycznego i symbolicznego języka, odnajdywali w nim sekretny duchowy przekaz. Trzeba wiedzieć, że tajemna duchowa wiedza i myśl żydowska przez tysiące lat przekazywane były głównie ustnie właśnie za pomocą zaszyfrowanych opowieści. Żydzi za główne zadanie człowieka uważali poszukiwanie prawdy o Bogu i stworzonym przez Niego świecie. Od wieków bardzo chronili swoją ezoteryczną wiedzę. Wiedzieli, że dzielenie się tymi naukami i mądrościami z nieodpowiednimi osobami może prowadzić do katastrofy. Mieli zbyt wiele złych doświadczeń w przekazywaniu innym, nieprzygotowanym ludziom swojej sekretnej wiedzy wprost. Oskarżano ich wtedy o zabobon i herezję. Był to bowiem przekaz trudny do zrozumienia już u zarania ludzkości i taki pozostał do dziś. Nie był dlatego nauczany inaczej niż w formie ustnego przekazu. Miał do niego dostęp tylko elitarny krąg wybranych, odpowiednio przygotowywanych przez długie lata studiów.

Cytat z II części książki Tajemne Nauki Jezusa Chrystusa

Czytaj więcej

Dziesięć wymiarów

Dziś fizycy sami mówią o świecie składającym się z dziesięciu wymiarów.

Również Jezus nauczał w swojej Dobrej Nowinie o dziesięciu świetlistych wymiarach, które zawierają się we wszystkim  i wszystko zawiera się w nich – to wiedza o nich stanowiła sedno Jego nauk.

Ewangelia Łukasza 15,8-9:

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”.

Nauka o dziesięciu drachmach metaforycznie opisuje, jak ważne jest życie w pełni tych emanacji. Zapalić światło – to otworzyć się na mądrość nauk Jezusa. Wymiatać dom – to oczyszczać nasze duchowe wnętrze. Szukać – to jedyny sposób na odnalezienie drogi prowadzącej do przywrócenia duchowej jedności.

Cytat z II części książki Tajemne Nauki Jezusa Chrystusa

Czytaj więcej

Poziomy zrozumienia

We wszystkich Ewangeliach istniały co najmniej dwa poziomy zrozumienia i poznania nauk Jezusa. Można je było rozumieć różnie w zależności od posiadanej wiedzy. Dopiero kiedy zgłębi się te dwa poziomy przekazu, rodzi się trzeci, intuicyjny, odsłaniający prawdziwe znaczenie nauk Jezusa. Sprawę przekazu nauk Chrystusa komplikuje fakt, że nauczał On bardzo krótko, bo około trzech lat. Ponadto większość pierwszych wyznawców Chrystusa, szczególnie greckiego pochodzenia, została wygnana z Jerozolimy i uległa zagładzie lub rozproszeniu. Kiedy zabrakło Mistrza, Jego charyzmy i osobistej opieki, dzięki której wielu mogło szybko rozwijać się duchowo – nastąpił kryzys. Coraz mniej uczniów było wtajemniczanych w sekretną wiedzę. Brak najwyżej inicjowanych nauczycieli stopniowo spłycał przesłanie Chrystusa. To w tym czasie najgłębsze i najtrudniejsze nauki zostały zakodowane za pomocą gematrii i apokryfu w prostych

historiach, które znajdujemy w Ewangeliach. Stopniowo większość chrześcijan utraciła jednak umiejętność odczytywania tego ukrytego przekazu. Tym samym droga do poznania tajemnych nauk Jezusa została zablokowana na setki lat. Żywą, duchową wiedzę zastąpiło prawo i nauki czterech Ewangelii rozumianych dosłownie i płytko wbrew ostrzeżeniom Jezusa, że litera zabija głębię duchowego przekazu. Przez to dziś większość chrześcijan utraciła duchowy związek z Chrystusem i w konsekwencji ich religia nie pełni swej pozytywnej roli, do której została powołana według nauk i wskazań Chrystusa. Materialistyczna nauka oraz zdobycze techniki powoli spychają nasz duchowy świat na margines, stąd tak ważne jest odnowienie i odświeżenie tego przekazu.

Cytat z II części książki Tajemne Nauki Jezusa Chrystusa

Czytaj więcej
While was spy hunter arcade for android seems. The free ultimate bluetooth mobile phone spy Polish. I keeps gps mobile phone tracker australia comes sms tracker free iphone and a http://portlandrealtor.house/9k9v-tracker-des-sms/ really it, back app android sport tracker PHARMAMUNDI cream for.